ARABIYUN ANA

 • ARABIYUN ANA’  is een (nog in voorbereiding zijnde) serie boeken om Arabisch te leren. De eigentijdse, effectieve methode van deze serie boeken is ontwikkeld op basis van meer dan 10 jaar ervaring in het onderwijzen van de Arabische taal aan volwassen studenten uit heel Europa. De basismethode van ARABIYUN ANA’  is daarom geschikt om Arabisch te leren voor jongere en oudere volwassenen in België en Nederland

 

 • Na het heel goed beheersen van het Arabisch alfabet kunnen de serie boeken ARABIYUN ANA’  zowel in een cursus als voor zelfstudie gebruikt worden.
   
 • De boeken van ARABIYUN ANA’  zijn momenteel verkrijgbaar via onze website (www.arabiyunana.com). Later zullen de boeken ook verkocht worden in boekenwinkels en ook op de bekende platformen.

 • De boeken van ARABIYUN ANA’  zijn ingedeeld op verschillende niveaus volgens het Europees Referentiekader (ERK). Hierbij onderscheiden we 6 niveaus, van beginner tot near-native (bijna moedertaalniveau). Arabisch wordt gezien als een moeilijke taal om te leren. Juist daarom is elk niveau in deze serie boeken ingedeeld op twee niveaus (dus twee studiejaren). Voor het niveau A1 zijn er bijvoorbeeld twee leerboeken A1.1 & A1.2 en zo voort. 
   
 • De serie boeken ARABIYUN ANA’  is geschikt om Arabisch te leren voor cursisten die vooral niet in een Arabisch land wonen en bijgevolg de mogelijkheid niet hebben om Arabisch te oefenen met Arabisch-sprekenden.

   
 • In het Arabisch is er een groot verschil tussen de geschreven en gesproken taal. Het modern standaard Arabisch (MSA) wordt gebruikt om te lezen en te schrijven, maar in het dagelijks leven spreken de Arabieren een daarvan afgeleid dialect. De methode van de serie boeken ARABIYUN ANA’  bestaat uit één tekst- en oefenboek samen en gericht op het MSA. Deze bevatten dialogen, luister- en leesteksten, uitleg over de grammatica, de Arabisch cultuur en woordenlijsten. Daarnaast komt er nog grammatica-bijlages. Op de website van de methode zullen er  later audio- en beeldmateriaal en aanvullend oefenmateriaal komen.
   
 • Met de serie boek ARABIYUN ANA’  kan de cursist op een gestructureerde manier stap voor stap aan zijn taalontwikkelingen werken. Bij elk onderdeel wordt gewerkt vanuit de uitleg. Op deze manier worden woordenschat en grammaticale structuren op verschillende manieren aangeboden en geoefend. Herhaling speelt hierbij een belangrijke rol. Deze stap-voor-stap aanpak vindt de cursist ook terug in de mogelijkheid om bij elk thema naar taalaanbod te luisteren (taalcontact), het na te spreken (imitatie) en het vervolgens zelf te gebruiken (vrije productie). Verder heeft elk thema ondersteunend beeldmateriaal (foto’s, illustraties) voor het verduidelijken van uitleg en voor het uitlokken van taalproductie bij oefeningen.
   
 • Er werd gewerkt met verschillende kleuren in woord/zin/tekst, eerder om grammaticale items aan te duiden zoals vrouwelijke woorden, voorzetsels, bezittelijk voornaamwoorden en naamval. Zo wordt het gemakkelijker voor de beginnende cursist om de structuur van de Arabische taal sneller te analyseren.

   
 • Alle teksten en woorden zijn gevocaliseerd. De ervaring heeft ons geleerd dat het in de eerste niveaus belangrijk is om alles te vocaliseren zodat  de cursist het woord correct kan lezen en onthouden. Anders blijft het niet hangen en is het gokken of het een ‘i’ of ‘a’ of ‘u’ is.

   
 • Taal is ook een deel van de cultuur en daar werd ook aan gedacht. In elk hoofdstuk komt een Arabisch of islamitisch land aan bod met een beknopte uitleg over de geschiedenis en de meest belangrijke steden en bezienswaardigheden
   
 • Er werd ook rekening gehouden met de omgeving waar de lessen Arabisch worden gegeven, eerder de Europese omgeving. In het boek komen dialogen met hoofdpersonen die hier in Europa leven. Het zijn meestal familie en vrienden van mij, met de bedoeling dat het leerproces iets persoonlijker wordt en dichter bij het dagelijks leven en de realiteit komt.
   
 • De Arabische taal is de (officiële) gesproken en geschreven taal in heel de Arabische wereld en ook in sommige andere islamitische landen. Elk Arabisch(e) regio/land heeft zijn eigen dialect. Juist daarom is het heel belangrijk om te focussen op het feit dat het enorm verwarrend is om tegelijkertijd het MSA (Modern Standaard Arabisch) te leren met een ander gelijk welk Arabisch dialect. Het mengen van twee varianten Arabisch tijdens het leren maakt het heel moeilijk voor de cursist. Jij kan bij het leren van de Arabische taal nooit vertrekken van het dialect naar het MSA , maar omgekeerd wel. Daarom is het aan te raden om ten vroegste na het behalen van niveau A2 te beginnen aan gelijk welk dialect.

  Sommige dialecten zijn heel ver weg van het MSA en bijgevolg ook heel moeilijk te begrijpen in de andere Arabische regio’s. Er zijn ook andere (semitische) dialecten die ook bij het MSA dicht zijn maar als de cursist MSA spreekt, zal hij zonder probleem in staat zijn om overal in de Arabische wereld te communiceren met de mensen. De taal van de administratie, scholen, universiteiten, boeken, media en nieuwsberichten en alle officiële mededelingen is altijd in het MSA.

ARABIYUN ANA

Alle boeken van Arabiyun Ana


STUDENTEN MENING

ARABIYUN ANA

Een moderne serieboeken om Arabisch te leren

شركاء عربي أنا

Partners en andere taalcentra